Trgovina ljudima – edukativno/informativno predavanje

U suradnji s MUP-om i Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u četvrtak, 05.10.2017. održali smo u Domu za sve zainteresirane učenike predavanje na temu trgovine ljudima. Naš predavač Gosp. Nino Jaklin iz Policijske uprave zagrebačke razjasnio nam je gdje i od koga tražiti pomoć u potencijalno opasnim situacijama koje se tiču spomenute problematike. Najvažniji zaključak večeri bio je kako nikad i nikome, bez iznimke, čak ni službenoj osobi ne dajemo u posjed svoje dokumente, već isključivo na uvid ukoliko situacija to nalaže.