Izleti, ekskurzije…

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 64/14)

Učenički dom Novi Zagreb na ovoj stranici objavljuje javne pozive za ponude za organizaciju izvanučionične nastave.

Ponudu na Javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: ponuditelj)

koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Ponude pristigle nakon roka navedenog na javnome pozivu neće se razmatrati. 

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

OBRASCI POZIVA ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNE I VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE, MATURALNA PUTOVANJA 2015.

OBRASCI ZA REALIZACIJU: (link za ponuditelje)

REALIZIRANI IZLETI:

Obrazac za izlet s maturantima u Ozalj (putevima A. Stepinca) i izletište Krašograd

Obrazac za izlet u Rijeku na karneval 2016

Obrazac za izlet u Kopački rit

Obrazac za izlet u VUKOVAR

Obrazac za organizaciju putovanja na državnu domijadu – Baško Polje

Obrazac za izlet s maturantima u Varaždin i izletište Polovanec

Obrazac za izlet Daruvar – Pakrac – Lipik

Obrazac za izlet na Riječki Karneval

 

 

SUGLASNOSTI:

Suglasnost roditelja za izlete

Privola ispitanika (korištenje fotografija itd.)