Lokacija Doma

Učenički dom se nalazi u Novom Zagrebu i jedini je učenički dom u ovom dijelu grada. U blizini Doma nalaze se mnogi sportsko-rekreacijski objekti i kulturno-umjetničke ustanove kao što su: Muzej suvremene umjetnosti, Zagrebački velesajam, park BundekHipodrom, Cinestar kino, bazeni Utrine, Arena centar te trgovački centar Avenue MallDom je lokacijski smješten tako da ostvaruje brzu i efikasnu komunikaciju i prometnu povezanost s Autobusnim i Željezničkim kolodvorom. Koristeći tramvajske i autobusne linije učenici brzo i na vrijeme dolaze do svojih škola.

Adresa Doma je Avenija Većeslava Holjevca 3, 10010 Zagreb